Skip to main content

Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn van 10.00 uur tot 11.00 uur tenzij anders vermeld.
In de kerk zijn liedboeken aanwezig.
Na de dienst is er koffie drinken iedereen is welkom.
De ingang is onder de toren aan de Poststraat nr 1


Liturgie, Zondag 21 januari ds. P.J. Vrijhof

 

Voorgangers: ds. P.J. Vrijhof
Ontvangstdienst: 
Organist:

Orde van dienst

Orgelspel
 
Welkom, mededelingen en de toelichting op de collecte en aankondiging eerste lied (door de ambtsdrager van dienst).

– Gemeente gaat staan –

Intochtslied  286: 1 en 2 (Waar mensen dwalen in het donker)

bemoediging en groet, evt. drempelgebed

vervolg intochtslied 286: 3

– Gemeente gaat zitten –

Kyrie (smeekgebed)

Loflied  791: 1, 4 , 5 (liefde eenmaal uitgesproken)

Dienst van het woord

Kinderen komen naar voren, aansteken kaars voor de kinderen, kinderen naar kindernevendienst

Wat gaan we lezen?

Gebed bij de opening van de Schriften: lied  792: 1, 3 en 4 (kom god schrijf uw eigen naam)

Lezingen, gevolgd door liederen.

Johannes 2: 1-11

schriftlied 525 1 en 5 (Wij willen builoftsgasten zijn)

Onze woorden bij het woord

Orgelspel

Lied 528 (omdat hij niet ver wou zijn)

Dienst van de dankbaarheid (vanaf de tafel)

Gebeden:

– Dankgebed

– Voorbede(n)

– Stil gebed

– Onze Vader

Collectes

– Gemeente gaat staan –

Slotlied 418: 1, 2 God schenk ons de kracht.

Wegzending en Zegen

Gemeente: Amen (gezongen)


Taizé vieringen

Binnenkort meer informatie over onze Taizé vieringen.


Kerkblad

De kerkdiensten zijn van 10.00 uur tot 11.00 uur tenzij anders vermeld.
In de kerk zijn liedboeken aanwezig.
Na de dienst is er koffie drinken iedereen is welkom.
De ingang is onder de toren aan de Poststraat nr 1


Roosters

Rooster Kerkdiensten

10:00 Protestantse Kerkdiensten

ook te beluisteren via kerkomroep.nl

Zondag 7 januari ds. P.J. Vrijhof
Zondag 14 januari ds. L. Rasser
Zondag 21 januari ds. P.J. Vrijhof
Zondag 28 januari ds. B.J. Stobbelaar
Zondag 4 februari ds. P.J. Vrijhof
Zondag 11 februari ds. K.E. Bras
Zondag 18 februari ds. Th.B. Hop


Bodaan

Informatie volgt 


Nieuw Unicum

Laatste zaterdag van de maand

 10.30 uur

Sport & Spelruimte

na afloop koffie / thee

     

27 januari                      Pastor John Vrijhof

24 februari                    Diaken Gert Jan van der Wal

30 maart - PASEN         Pastor John Vrijhof

27 april                          Diaken Gert Jan van der Wal

25 mei                          Diaken Gert Jan van der Wal 

29 juni                           Pastor John Vrijhof

31 augustus                 Pastor John Vrijhof

28 september                Pastor John Vrijhof

26 oktober                     Diaken Gert Jan van der Wal

30 november                 Pastor John Vrijhof

21 december - KERST   Diaken Gert Jan van der Wal

 

Allen van harte welkom!


Huis in de duinen

Informatie volgt 


Taizé

Informatie volgt 


Giften

De Protestantse Kerk van Zandvoort.
Als u ook een collecte bijdrage wilt geven, dan kan
dat op de volgende bankrekening nummers:
- Kerk NL 61 INGB 0000 0899 08
- Diaconie: NL 97 ABNA 0565 7297 80

Dank voor uw gift!


Protenstantse

Dorpskerk

Meer informatie

Over onze kerk

Meer informatie

Paulus Loot

Meer informatie

Activiteiten

Meer informatie

Verhuur / locatie